המרכז ללמידה מתוקשבת

 

המרכז ללמידה מתוקשבת

המרכז ללמידה מתוקשבת באוניברסיטת בר-אילן הוקם בדצמבר 2000 והוא כפוף ללשכת סגן-הרקטור. מאז הקמתו הסתעפה והתרחבה פעילות המרכז וכיום הוא מעניק למרצים ולסטודנטים מעטפת שירותים התומכת ומסייעת ללמידה המתוקשבת בכל רחבי הקמפוס.

מרבית הקורסים, הנלמדים כיום באוניברסיטה, מלווים באתר, הנפתח במערכת ה-Moodle. בנוסף, נלמדים באוניברסיטה קורסים מתוקשבים מלאים, המחליפים את ההוראה בכיתת הלימוד.

המרכז מספק תשתית פיזית. טכנית ופדגוגית והוא המלווה והאחראי, הלכה למעשה, על כל תהליך הלמידה המתוקשבת באוניברסיטת בר-אילן.