טופס בקשה להדרכה פרטנית בזום

טופס בקשת הדרכה מיועד למרצים בלבד
 
משך זמן ההדרכה כשעה וחצי