טופס בקשת הדרכה מחלקתית

למילוי על ידי ראש המחלקה בלבד

  

יש לבחור את נושאי ההדרכה הרצויים

© כל הזכויות שמורות- המרכז ללמידה מתוקשבת, אוניברסיטת בר-אילן 2015