טופס בקשת הדרכה מחלקתית בזום

למילוי על ידי ראש המחלקה בלבד

  

יש לבחור את נושאי ההדרכה הרצויים