טופס דיווח תקלה

בבעיות כניסה/הזדהות  אנא פנו למדור שמ"ע:  טלפון 03-5317000 או במייל Biu.9392@mail.biu.ac.il.
© כל הזכויות שמורות- המרכז ללמידה מתוקשבת, אוניברסיטת בר-אילן 2015