משוב הדרכה במערכת המודל

פרטים כלליים

  

הערכה לגבי המדריכה

הערכה לגבי ההדרכה

© כל הזכויות שמורות- המרכז ללמידה מתוקשבת, אוניברסיטת בר-אילן 2015