משוב הדרכה במערכת המודל

פרטים כלליים

  

הערכה לגבי המדריך

הערכה לגבי ההדרכה